Normal doğum ile sezeryanın avantaj ve dezavantajları

19.08.2014 22:34

Sezaryen mi? Normal doğum mu? 

 
 
 

Normal doğumun avantaj ve dezavantajları nedir? 

 

Normal doğum (NSD) bebeğin vaginal yol ile doğurtulması  olup  

fizyolojik bir süreçtir.Doğum sonrası anne birkaç saatte normal  

aktivitesine geri döner, kısa sürede emzirmeye başlar.Eylem  

esnasında kasılmaları sağlayan  oksitosin hormonu anne sütünün  

gelmesini de uyarmaktadır. Hastanede kalış süresi 24 saat olup  

gebelik öncesi yaşantıya kısa sürede dönülmektedir. 

Normal doğumun bebek açısından  avantajı  doğum eylemi  

esnasında  sıkışıp büzülen akciğerlerin soluk alıp vermeye daha  

hazırlıklı olmasıdır.Anne  ve bebek arasındaki duygusal bağ  da  

daha kısa sürede  kurulmaktadır. 

Normal doğumun bazı riskleri de mevcuttur.Ne yazık ki doğum  

eyleminin nasıl olacağı  önceden tespit edilemediğinden  

başlangıçta normal seyreden bir eylem esnasında bile her  

an problem gelişebilir.Eylem duraklayabilir,yavaşlayabilir, 

süre uzayabilir. Eylem sırasında  bebek sıkıntıya girebilir, 

kalp atımları yavaşlayabilir,acil sezaryen şartları her an hazır  

olmalıdır. 

Doğum esnasında  eylemin fazla uzaması bebeğin oksijensiz  

kalmasına,ileriki yaşantısında  zeka- motor fonksiyon geriliğine  

yol açabilir.Ikınmanın yetersiz olması ,bebeğin kalp atımlarında  

bozulma gibi nedenlerle vakum uygulaması gerekebilir. 

Bebeğin başının doğumunun ardından omuz takılması ve  

buna bağlı problemler görülebilir. 

Normal doğumun anne açısından önemli riski doğum esnasında  

oluşabilen yırtıklardır.Bu yırtıklar epizyotomi (dikiş)  uygulanan   

doğumlarda bile görülebilir, 

ileride dışkı tutamama sorunlarına yol açabilir.Annenin vagina ve  

bağırsakları  arasında milimetrik bir yol açılarak  (fistül) vaginadan  

dışkı gelmesine  sebep olabilir ve bu durum  sıkıntılı ve uzun bir  

tedavi gerektirir.Normal doğuma bağlı gelişebilecek  mesane  

sarkması (sistosel) ileriki hayatında genellikle ameliyat  

gerektirecek idrar kaçırma şikayetlerine yol açabilir. 

Bu ürkünç görülen  problemler nadiren ortaya çıkmaktadır. 

Anne adaylarının normal doğumdan uzaklaşmalarının  bir nedeni  

doğum ağrılarından korkulması  olup doktorun uygun görmesiyle   

ağrısız doğum yapıldığında  bu korku gereksiz olmaktadır. 

Anne ve baba adaylarının  endişelendiren bir başka konu  eylemin  

başlama zamanının önceden bilinmemesidir.Doğumun uygunsuz  

zaman ve koşullarda başlama ihtimali,büyük şehirlerdeki trafik  

yoğunluğu sıkıntısı,hastaneye gitmede geç kalma korkusu, 

doğum başlangıç belirtilerini fark edememe endişesi sıklıkla  

olmaktadır.Bu nedenler çoğu kez çiftler sezaryene kendileri  

yönlenmektedirler. 

Doğum sonrası epizyotomi (doğum dikişi) bölgesi özel bir bakım  

gerektirmekte, iyileşme ortalama 7-10 günde olmaktadır. 

Bu dönemde anne çoğu kez normal pozisyonda oturamaz ve  

dikişler düzenli pansuman gerektirmektedir. 

 

 Sezaryen ile doğumun avantaj ve dezavantajları nedir? 

 

Sezaryen (SCA) bir karın ameliyatı olup batın boşluğuna girilip  

rahmin doktor tarafından açılarak bebeğin  doğurtulduğu bir  

doğum şeklidir,her şeyden önce bu unutulmamalıdır.Bir batın  

ameliyatının ve narkozun içerdiği tüm riskleri içermektedir. 

Sezaryenin en büyük avantajı bebek açısından riskleri en aza  

indirmesidir. 

Sezaryen ile doğumda  normal doğumda anlatılan risklerin hemen  

hemen hepsi yok edilmektedir.Bebeğini en az  risk ile  dünyaya  

getirmek isteyen anne adaylarının  bir kısmı bu nedenle kendi  

isteği ile sezaryen olmaktadır.  

Sezaryen ile doğan bebeklerde doğum sonrası ilk birkaç gün  

solunum sıkıntısı ve solunum sayısında artma (yeni doğanın geçici 

 taşipnesi) olasılığı biraz daha fazladır. Fakat bu durum normal  

doğum sonrası da görülebilir ve geçicidir. 

Sezaryen ile doğum anne açısından normal doğuma göre daha  

problemlidir. 

Ameliyat sonrası annenin kendine gelmesi ve bebeğini  

emzirmeye başlaması 1-2 saati almakta, annenin ağızdan  

beslenmeye başlaması ile 6-8 saatte ayağa kaldırılıp  dolaştırılan  

annenin genellikle 2 gece hastanede yatması gerekmektedir. 

Annenin normal yaşantısına dönmesi 3-7 gün sürmektedir. 

Bu süreçle tek başına yataktan doğrulmak  zor olabilmektedir. 

Normal doğumda olduğu gibi sezaryen ile doğumda da dikiş  

yerlerinde iltihap,hematom (kan birikmesi) ve dikişlerin açılması  

ihtimali az da olsa vardır. 

isteği ile sezaryen olmaktadır. Normal doğumun avantaj ve dezavantajları nedir? 
Normal doğum (NSD) bebeğin vaginal yol ile doğurtulması  olup  
fizyolojik bir süreçtir.Doğum sonrası anne birkaç saatte normal  
aktivitesine geri döner, kısa sürede emzirmeye başlar.Eylem  
esnasında kasılmaları sağlayan  oksitosin hormonu anne sütünün  
gelmesini de uyarmaktadır. Hastanede kalış süresi 24 saat olup  
gebelik öncesi yaşantıya kısa sürede dönülmektedir. 
Normal doğumun bebek açısından  avantajı  doğum eylemi  
esnasında  sıkışıp büzülen akciğerlerin soluk alıp vermeye daha  
hazırlıklı olmasıdır.Anne  ve bebek arasındaki duygusal bağ  da  
daha kısa sürede  kurulmaktadır. 
Normal doğumun bazı riskleri de mevcuttur.Ne yazık ki doğum  
eyleminin nasıl olacağı  önceden tespit edilemediğinden  
başlangıçta normal seyreden bir eylem esnasında bile her  
an problem gelişebilir.Eylem duraklayabilir,yavaşlayabilir, 
süre uzayabilir. Eylem sırasında  bebek sıkıntıya girebilir, 
kalp atımları yavaşlayabilir,acil sezaryen şartları her an hazır  
olmalıdır. 
Doğum esnasında  eylemin fazla uzaması bebeğin oksijensiz  
kalmasına,ileriki yaşantısında  zeka- motor fonksiyon geriliğine  
yol açabilir.Ikınmanın yetersiz olması ,bebeğin kalp atımlarında  
bozulma gibi nedenlerle vakum uygulaması gerekebilir. 
Bebeğin başının doğumunun ardından omuz takılması ve  
buna bağlı problemler görülebilir. 
Normal doğumun anne açısından önemli riski doğum esnasında  
oluşabilen yırtıklardır.Bu yırtıklar epizyotomi (dikiş)  uygulanan   
doğumlarda bile görülebilir, 
ileride dışkı tutamama sorunlarına yol açabilir.Annenin vagina ve  
bağırsakları  arasında milimetrik bir yol açılarak  (fistül) vaginadan  
dışkı gelmesine  sebep olabilir ve bu durum  sıkıntılı ve uzun bir  
tedavi gerektirir.Normal doğuma bağlı gelişebilecek  mesane  
sarkması (sistosel) ileriki hayatında genellikle ameliyat  
gerektirecek idrar kaçırma şikayetlerine yol açabilir. 
Bu ürkünç görülen  problemler nadiren ortaya çıkmaktadır. 
Anne adaylarının normal doğumdan uzaklaşmalarının  bir nedeni  
doğum ağrılarından korkulması  olup doktorun uygun görmesiyle   
ağrısız doğum yapıldığında  bu korku gereksiz olmaktadır. 
Anne ve baba adaylarının  endişelendiren bir başka konu  eylemin  
başlama zamanının önceden bilinmemesidir.Doğumun uygunsuz  
zaman ve koşullarda başlama ihtimali,büyük şehirlerdeki trafik  
yoğunluğu sıkıntısı,hastaneye gitmede geç kalma korkusu, 
doğum başlangıç belirtilerini fark edememe endişesi sıklıkla  
olmaktadır.Bu nedenler çoğu kez çiftler sezaryene kendileri  
yönlenmektedirler. 
Doğum sonrası epizyotomi (doğum dikişi) bölgesi özel bir bakım  
gerektirmekte, iyileşme ortalama 7-10 günde olmaktadır. 
Bu dönemde anne çoğu kez normal pozisyonda oturamaz ve  
dikişler düzenli pansuman gerektirmektedir. 
 Sezaryen ile doğumun avantaj ve dezavantajları nedir? 
Sezaryen (SCA) bir karın ameliyatı olup batın boşluğuna girilip  
rahmin doktor tarafından açılarak bebeğin  doğurtulduğu bir  
doğum şeklidir,her şeyden önce bu unutulmamalıdır.Bir batın  
ameliyatının ve narkozun içerdiği tüm riskleri içermektedir. 
Sezaryenin en büyük avantajı bebek açısından riskleri en aza  
indirmesidir. 
Sezaryen ile doğumda  normal doğumda anlatılan risklerin hemen  
hemen hepsi yok edilmektedir.Bebeğini en az  risk ile  dünyaya  
getirmek isteyen anne adaylarının  bir kısmı bu nedenle kendi  
isteği ile sezaryen olmaktadır.