Gebelikte Yüksek Tansiyon

Gebelikte Yüksek Tansiyon

 

GEBELİKTE TANSİYON YÜKSELMESİ

(HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON) - HİPERTANSİYON - PREEKLAMPSİ

HAMİLELİKTE TANSİYON YÜKSEKLİĞİ
Bazı kadınlar zaten gebelikten önce yüksek tansiyona sahiptirler,

 bazılarında ise bu durum gebelikle beraber başlayabilir. Bu yüzden

gebelik boyunca tansiyonun düzenli olarak takibi çok önemlidir. Eğer 

yüksek kan basıncı gebeliğin ikinci yarısında olursa gestasyonel hipertansiyon olarak bilinir. 

Bu tip kan basıncı bebek doğduktan sonra kaybolur. 

Eğer gestasyonel hipertansiyon diğer bulgularla (idrarda protein 

kaybı yani proteinüri, ayaklarda şişlik yani ödem) beraber olursa preeklampsi denir.


Hafif preeklampsi de tansiyon 140/90 mmHg veya üzerinde seyreder.

 İdrarda protein atılımı hafif preeklampside az iken 

(günde 0.3 - 5 gram arasında), şiddetli preeklampside günde 5 gramdan fazla protein atılır. 

Şiddetli preeklampside tansiyon 160/110 mmHg' nın üzerindedir.

 Buna idrarda fazla protein atılması (albuminüri), 

karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, trombosit 

sayısında azalma, kalıcı baş ağrısı, görme bozukluğu, karaciğer bölgesinde

 ağrı gibi bulgular da eklenebilir.


Gebelikte tansiyon yüksekliği plesentayı etkileyebilir ve

 bu durumda anne rahmine yeterli kan gitmemesi ile

 bebeğin beslenmesi bozulabilir.

Preeklampsi için risk faktörleri:
Aşağıdaki durumlar hamile bir bayanda preeklampsi 

görülme riskini arttırır.
- İlk gebelik
- Önceki gebelikte preeklampsi öyküsü
- Gebelikten önce hipertansiyon öyküsü
- Ailede preeklampsi öyküsü
- Kötü obstetrik öykü (daha önceki gebeliklerde anne 

karnında bebek ölümü, gelişme geriliği, dekolman v.b)

- 35 yaş üstünde olmak
- Çoğul gebelik (İkiz, üçüz) gebelik
- Tİp 1 Diyabet
- Böbrek hastalığı
- Şişmanlık
- Bağışıklık sistemi bozuklukları
- Trombofili (pıhtılaşma bozuklukları), Faktör-5 Leiden 

mutasyonu

Preeklampsi olan kadın,kendisinin ve bebeğinin izlemi için, 

hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyabilir. Bazı durumlarda 

bebeği  erken doğurtulabilir.


Tedavi:
Eğer kan basıncı hafif yükseliyorsa ve gebelik sürci sonuna 

yakın değilse yatak istirahati kan basıncını düşürebilir. 

Eğer kan basıncı tehlikeli değerlere kadar yükselmiyorsa 

(hafif preeklampsi) doğum başlayana dek gebeliğin devam 

etmesine izin verilebilir. Bu esnada tansiyon düşürücü 

ilaçlar bazen kullanılabilir. Eğer şiddetli preeklampsi veya 

eklampsi gelişirse tek tedavi doğumdur. Bebeği doğurtma 

kararı anneye ait riskler ve bebeğin anne karnında taşıdığı 

riskler ile doğum sonrası karşılaşacağı riskler gözönüne 

alınarak verilir. Bazen sezaryen ihtiyacı olabilir. 


EKLAMPSİ
Preeklampsi durumunda hastanın nöbet geçirmesine 

eklampsi denir. Eklampsi bebek dışında anne hayatını 

da tehdit edici bir durumdur ve çoğu zaman tedavi için 

acilen doğum (çoğunlukla sezaryen) yaptırılır. 


HELLP SENDROMU
Gebelikte tansiyon yükselmesine aşağıdaki bulgular da 

eklenirse baş harflerinden dolayı Hellp Sendromu denilen 

durum oluşur:
Hemolysis
(Hemoliz, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması)
ELevated liver Enyzmes
(Karaciğer enzimerinde yükselme)
Low Platelets
(Kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin (plateletlerin) 

azalması)

Hellp sendromu gebelikte tansiyon yüksekliğinin ve

 preeklampsinin en ciddi formudur. Tedavisi acilen 

doğum yaptırmaktır. Aksi taktirde ciddi sorunlara 

yol açabilir. Doğumdan sonra yukarıda sayılan 

bozukluklar düzelecektir.

Hellp sendromu nadiren doğumdan önce yokken 

doğumdan sonra gelişebilmektedir.